Wątek zamknięty

Tryb drzewa | Tryb normalny |
Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[Rozwiązany] Windows 7 wywala BlueScreena po uruchomieniu filmu w trybie pełnoekranowym.

 
zygus26
Wdrażany
Liczba postów: 43
Post: #1

Windows 7 wywala BlueScreena po uruchomieniu filmu w trybie pełnoekranowym.


Witam tak jak w temacie, posiadam świeżo postawiony system Windows 7 Home Premium.
Po odpaleniu filmu programem:
BESTplayer.exe ( http://www.bestplayer.com.pl/ )
W trybie okienkowym filmy są odtwarzane normalnie bez problemów, w chwili gdy kliknę 2x na obraz w celu oglądania w trybie pełnoekranowym automatycznie system wywala BlueScreena. Dodam że wcześniej wszystko grało bez problemów.

Tak wygląda moja konfiguracja:
http://zapodaj.net/50c51f9b1b561.jpg.html
http://zapodaj.net/e2626d9b151da.jpg.html
http://zapodaj.net/00c2dc63a7fa3.jpg.html

A tutaj komunikat systemu Windows w chwili gdy uruchamiam komputer ponownie.
"System Windows odzyskał sprawność po nieoczekiwanym zamknięciu"

Kod:
Podpis problemu:
  Nazwa zdarzenia problemu:     BlueScreen
  Wersja systemu operacyjnego:     6.1.7601.2.1.0.768.3
  Identyfikator ustawień regionalnych:     1045

Dodatkowe informacje o problemie:
  BCCode:     1000008e
  BCP1:     C000008E
  BCP2:     924FA501
  BCP3:     B179B5BC
  BCP4:     00000000
  OS Version:     6_1_7601
  Service Pack:     1_0
  Product:     768_1

Pliki pomagające opisać problem:
  C: \Windows\Minidump\030314-15116-01.dmp
  C: \Users\ZYGA\AppData\Local\Temp\WER-200539-0.sysdata.xml

Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:
  http: //go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0415

Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:
  C: \Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt

No i oczywiście dodaje pliki które mogą pomóc czyli:
030314-15116-01.dmp oraz WER-200539-0.sysdata.xml
http://wyslijto.pl/files/download/rl34wu0nb2

03.03.2014 14:48

Znajdź wszystkie posty użytkownika
thermalfake
Ostatni Mohikanin

Liczba postów: 13.581
Post: #2

RE: Windows 7 wywala BlueScreena po uruchomieniu filmu w trybie pełnoekranowym.


Bsoda mógł wywołać sterownik grafiki Nvidia. Zrewiduj także pakiet kodeków.
Przy okazji sprawdź czy wyszła aktualizacja sterownika dla karty sieciowej lan.

1000008E
Usual causes: Insufficient disk space, Device driver, Video card, BIOS, Breakpoint in startup without having a debugger attached, Hardware incompatibility, Faulty system service, 3rd party remote control, Memory

Kod:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Mini Kernel Dump File:  Only registers and stack trace are available

Symbol search path is:  srv*c: \symbols*http: //msdl.microsoft.com/download/symbols;symsrv*symsrv.dll*c: \symb*http: //msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:  
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product:  WinNt, suite:  TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by:  7601.18113.x86fre.win7sp1_gdr.130318-1533
Machine Name:  
Kernel base = 0x82c0d000 PsLoadedModuleList = 0x82d564d0
Debug session time:  Mon Mar  3 14: 09: 12.780 2014 (UTC + 1: 00)
System Uptime:  0 days 23: 04: 49.294
Loading Kernel Symbols
...............................................................
................................................................
...................
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
............
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING:  Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
*** ERROR:  Module load completed but symbols could not be loaded for nvlddmkm.sys
*******************************************************************************
*                                                                             *
*                        Bugcheck Analysis                                    *
*                                                                             *
*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 1000008E, {c000008e, 924fa501, b179b5bc, 0}

Probably caused by :  nvlddmkm.sys ( nvlddmkm+e9501 )

Followup:  MachineOwner
---------

0:  kd> !analyze -v
*******************************************************************************
*                                                                             *
*                        Bugcheck Analysis                                    *
*                                                                             *
*******************************************************************************

KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck.  Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem.  Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003.  This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG.  This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG.  This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:  
Arg1:  c000008e, The exception code that was not handled
Arg2:  924fa501, The address that the exception occurred at
Arg3:  b179b5bc, Trap Frame
Arg4:  00000000

Debugging Details:  
------------------


EXCEPTION_CODE:  (NTSTATUS) 0xc000008e - {WYJ

FAULTING_IP:  
nvlddmkm+e9501
924fa501 dc7df4          fdivr   qword ptr [ebp-0Ch]

TRAP_FRAME:   b179b5bc -- (.trap 0xffffffffb179b5bc)
.trap 0xffffffffb179b5bc
ErrCode = 00000000
eax=928486b8 ebx=872643f8 ecx=00000000 edx=00000002 esi=8721b000 edi=8662e000
eip=9254f75b esp=b179b630 ebp=b179b65c iopl=0         nv up ei ng nz na pe nc
cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00010286
nvlddmkm+0x13e75b:  
9254f75b d9c0            fld     st(0)
.trap
Resetting default scope

CUSTOMER_CRASH_COUNT:   1

DEFAULT_BUCKET_ID:   VISTA_DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR:   0x8E

PROCESS_NAME:   BESTplayer.exe

CURRENT_IRQL:   0

LAST_CONTROL_TRANSFER:   from 924fa509 to 9254f75b

STACK_TEXT:    
WARNING:  Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
b179b65c 924fa509 872643f8 8662e000 00000000 nvlddmkm+0x13e75b
b179b688 924f5623 00000300 44a00000 b179b6bc nvlddmkm+0xe9509
b179b718 924f5c6a 06e58e40 06eb7a90 b179b980 nvlddmkm+0xe4623
b179b730 92496106 00000000 06e58e40 06eb7a90 nvlddmkm+0xe4c6a
b179b918 92ba86d7 b179b980 b179bb0c 87174008 nvlddmkm+0x85106
b179b934 92493d5f 86941000 87174008 859c19c8 nvlddmkm+0x7976d7
b179b9b4 92b936ce b179ba60 b179ba60 86941000 nvlddmkm+0x82d5f
b179b9ec 92c0c4f0 92b93690 87174008 830256ee nvlddmkm+0x7826ce
b179ba04 92ea809b 86941000 b179ba60 872c5000 nvlddmkm+0x7fb4f0
b179ba2c 92ea7ab0 b179ba60 239d5856 0012db30 dxgkrnl!DXGADAPTER: DdiEscape+0x46
b179bd28 82c4a8ba 0012db30 0012db4c 77217094 dxgkrnl!DxgkEscape+0x4c8
b179bd28 77217094 0012db30 0012db4c 77217094 nt!KiFastCallEntry+0x12a
0012db4c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x77217094


STACK_COMMAND:   .bugcheck ; kb

FOLLOWUP_IP:  
nvlddmkm+e9501
924fa501 dc7df4          fdivr   qword ptr [ebp-0Ch]

SYMBOL_NAME:   nvlddmkm+e9501

FOLLOWUP_NAME:   MachineOwner

MODULE_NAME:  nvlddmkm

IMAGE_NAME:   nvlddmkm.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:   52676b02

FAILURE_BUCKET_ID:   0x8E_nvlddmkm+e9501

BUCKET_ID:   0x8E_nvlddmkm+e9501

Followup:  MachineOwner
---------

sysinfo:  unknown error 80004005
[SMBIOS Data Tables v2.5]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 1727 bytes]

[BIOS Information (Type 0) - Length 24 - Handle 0000h]
  Vendor                        American Megatrends Inc.
  BIOS Version                  1409    
  BIOS Starting Address Segment f000
  BIOS Release Date             04/29/2010
  BIOS ROM Size                 100000
  BIOS Characteristics
       04:  - ISA Supported
       07:  - PCI Supported
       09:  - Plug and Play Supported
       10:  - APM Supported
       11:  - Upgradeable FLASH BIOS
       12:  - BIOS Shadowing Supported
       14:  - ESCD Supported
       15:  - CD-Boot Supported
       16:  - Selectable Boot Supported
       17:  - BIOS ROM Socketed
       19:  - EDD Supported
       23:  - 1.2MB Floppy Supported
       24:  - 720KB Floppy Supported
       25:  - 2.88MB Floppy Supported
       26:  - Print Screen Device Supported
       27:  - Keyboard Services Supported
       28:  - Serial Services Supported
       29:  - Printer Services Supported
       30:  - CGA/Mono Services Supported
       32:  - BIOS Vendor Reserved
  BIOS Characteristic Extensions
       00:  - ACPI Supported
       01:  - USB Legacy Supported
       04:  - LS120-Boot Supported
       05:  - ATAPI ZIP-Boot Supported
       08:  - BIOS Boot Specification Supported
       10:  - Specification Reserved
  BIOS Major Revision           8
  BIOS Minor Revision           14
  EC Firmware Major Revision    255
  EC Firmware Minor Revision    255
[System Information (Type 1) - Length 27 - Handle 0001h]
  Manufacturer                  System manufacturer
  Product Name                  System Product Name
  Version                       System Version
  Serial Number                                      
  UUID                          00000000-0000-0000-0000-000000000000
  Wakeup Type                   Power Switch
  SKUNumber                     To Be Filled By O.E.M.
  Family                        To Be Filled By O.E.M.
[BaseBoard Information (Type 2) - Length 15 - Handle 0002h]
  Manufacturer                  ASUSTeK Computer INC.
  Product                       M2N68-AM SE2
  Version                       Rev X.0x
  Serial Number                                
  Asset Tag                                            
  Feature Flags                 09h
       259145076:  - eA(
       259145036:  - eA(
  Location                      To Be Filled By O.E.M.
  Chassis Handle                0003h
  Board Type                    0ah - Processor/Memory Module
  Number of Child Handles       0
[System Enclosure (Type 3) - Length 21 - Handle 0003h]
  Manufacturer                  Chassis Manufacture
  Chassis Type                  Desktop
  Version                       Chassis Version
  Serial Number                                      
  Asset Tag Number                              
  Bootup State                  Safe
  Power Supply State            Safe
  Thermal State                 Safe
  Security Status               None
  OEM Defined                   1
  Height                        0U
  Number of Power Cords         1
  Number of Contained Elements  0
  Contained Element Size        0
[Processor Information (Type 4) - Length 40 - Handle 0004h]
  Socket Designation            AM2
  Processor Type                Central Processor
  Processor Family              edh - Specification Reserved
  Processor Manufacturer        AMD              
  Processor ID                  620f1000fffb8b17
  Processor Version             AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor                  
  Processor Voltage             8fh - 1.5V
  External Clock                200MHz
  Max Speed                     3000MHz
  Current Speed                 3000MHz
  Status                        Enabled Populated
  Processor Upgrade             Other
  L1 Cache Handle               0005h
  L2 Cache Handle               0006h
  L3 Cache Handle               0007h
  Serial Number                                        
  Asset Tag Number                                    
  Part Number                   To Be Filled By O.E.M.
[Cache Information (Type 7) - Length 19 - Handle 0005h]
  Socket Designation            L1-Cache
  Cache Configuration           0280h - Varies Enabled Int NonSocketed L1
  Maximum Cache Size            0100h - 256K
  Installed Size                0100h - 256K
  Supported SRAM Type           0010h - Pipeline-Burst  
  Current SRAM Type             0010h - Pipeline-Burst  
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         Multi-Bit ECC
  System Cache Type             Data
  Associativity                 4-way Set-Associative
[Cache Information (Type 7) - Length 19 - Handle 0006h]
  Socket Designation            L2-Cache
  Cache Configuration           0281h - Varies Enabled Int NonSocketed L2
  Maximum Cache Size            0800h - 2048K
  Installed Size                0800h - 2048K
  Supported SRAM Type           0010h - Pipeline-Burst  
  Current SRAM Type             0010h - Pipeline-Burst  
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         Multi-Bit ECC
  System Cache Type             Unified
  Associativity                 4-way Set-Associative
[Cache Information (Type 7) - Length 19 - Handle 0007h]
  Socket Designation            L3-Cache
  Cache Configuration           0302h - Unknown Disabled Int NonSocketed L3
  Maximum Cache Size            0000h - 0K
  Installed Size                0000h - 0K
  Supported SRAM Type           0002h - Unknown  
  Current SRAM Type             0002h - Unknown  
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         Unknown
  System Cache Type             Unknown
  Associativity                 Unknown
[Memory Controller Information (Type 5) - Length 20 - Handle 0008h]
  Error Detecting Method        06h - 64-bit ECC
  Error Correcting Capability   04h - None  
  Supported Interleave          03h - One Way Interleave
  Current Interleave            03h - One Way Interleave
  Maximum Memory Module Size    0bh - 2048MB
  Supported Speeds              000ch - 70ns 60ns  
  Supported Memory Types        0500h - DIMM SDRAM  
  Memory Module Voltage         3.3V  
  Number of Memory Slots        2
  Memory Slot Handle            0009h
  Memory Slot Handle            000ah
  Enabled Err Correcting Caps   04h - None  
[Memory Module Information (Type 6) - Length 12 - Handle 0009h]
  Socket Designation            DIMM0
  Bank Connections              01h - 1 0
  Current Speed                 1ns
  Current Memory Type           0100h - DIMM  
  Installed Size                8bh - 2048 [double bank]
  Enabled Size                  8bh - 2048 [double bank]
  Error Status                  00h - [No Errors]  
[Memory Module Information (Type 6) - Length 12 - Handle 000ah]
  Socket Designation            DIMM1
  Bank Connections              ffh -  
  Current Speed                 255ns
  Current Memory Type           0002h - Unknown  
  Installed Size                7fh - [Not Installed] [single bank]
  Enabled Size                  7fh - [Not Installed] [single bank]
  Error Status                  00h - [No Errors]  
[Onboard Devices Information (Type 10) - Length 6 - Handle 0023h]
  Number of Devices             1
  01:  Type                      Video [enabled]
  01:  Description                 To Be Filled By O.E.M.
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0024h]
  Number of Strings             4
   1                            E0CB4EDDC1D8
   2                            To Be Filled By O.E.M.
   3                            To Be Filled By O.E.M.
   4                            To Be Filled By O.E.M.
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 15 - Handle 0026h]
  Location                      03h - SystemBoard/Motherboard
  Use                           03h - System Memory
  Memory Error Correction       03h - None
  Maximum Capacity              4194304KB
  Memory Error Inf Handle       [Not Provided]
  Number of Memory Devices      2
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 15 - Handle 0027h]
  Starting Address              00000000h
  Ending Address                001fffffh
  Memory Array Handle           0026h
  Partition Width               01
[Memory Device (Type 17) - Length 27 - Handle 0028h]
  Physical Memory Array Handle  0026h
  Memory Error Info Handle      [Not Provided]
  Total Width                   64 bits
  Data Width                    64 bits
  Size                          2048MB
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Set                    [None]
  Device Locator                DIMM0
  Bank Locator                  BANK0
  Memory Type                   13h - Specification Reserved
  Type Detail                   0080h - Synchronous
  Speed                         800MHz
  Manufacturer                  Manufacturer0
  Serial Number                        
  Asset Tag Number                          
  Part Number                   PartNum0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 19 - Handle 0029h]
  Starting Address              00000000h
  Ending Address                001fffffh
  Memory Device Handle          0028h
  Mem Array Mapped Adr Handle   0027h
  Partition Row Position        01
  Interleave Position           [None]
  Interleave Data Depth         [None]
[Memory Device (Type 17) - Length 27 - Handle 002ah]
  Physical Memory Array Handle  0026h
  Memory Error Info Handle      [Not Provided]
  Total Width                   [Unknown]
  Data Width                    [Unknown]
  Size                          [Not Populated]
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Set                    [None]
  Device Locator                DIMM1
  Bank Locator                  BANK1
  Memory Type                   02h - Unknown
  Type Detail                   0004h - Unknown
  Speed                         0MHz
  Manufacturer                  Manufacturer1
  Serial Number                        
  Asset Tag Number                          
  Part Number                   PartNum1
start    end        module name
83e13000 83e5b000   ACPI     ACPI.sys     Sat Nov 20 09: 37: 52 2010 (4CE788E0)
8ff8b000 8ffe5000   afd      afd.sys      Mon Apr 25 04: 18: 00 2011 (4DB4D9D8)
92f31000 92f43000   AgileVpn AgileVpn.sys Tue Jul 14 01: 55: 00 2009 (4A5BC954)
9124a000 9125b000   amdppm   amdppm.sys   Tue Jul 14 01: 11: 03 2009 (4A5BBF07)
89000000 89009000   amdxata  amdxata.sys  Fri Mar 19 17: 19: 01 2010 (4BA3A3F5)
9125b000 9125c420   ASACPI   ASACPI.sys   Fri Aug 13 04: 52: 52 2004 (411C2D04)
9cb88000 9cb91000   asyncmac asyncmac.sys Tue Jul 14 01: 54: 46 2009 (4A5BC946)
895cf000 895d8000   atapi    atapi.sys    Tue Jul 14 01: 11: 15 2009 (4A5BBF13)
895d8000 895fb000   ataport  ataport.SYS  Sat Nov 20 09: 38: 00 2010 (4CE788E8)
826e0000 8272d000   ATMFD    ATMFD.DLL    unavailable (00000000)
8feed000 8fef4000   Beep     Beep.SYS     Tue Jul 14 01: 45: 00 2009 (4A5BC6FC)
83200000 8320e000   blbdrive blbdrive.sys Tue Jul 14 01: 23: 04 2009 (4A5BC1D8)
83239000 83241000   BOOTVID  BOOTVID.dll  Tue Jul 14 03: 04: 34 2009 (4A5BD9A2)
9bcc3000 9bcdc000   bowser   bowser.sys   Wed Feb 23 05: 47: 32 2011 (4D649164)
826c0000 826de000   cdd      cdd.dll      unavailable (00000000)
83f53000 83f72000   cdrom    cdrom.sys    Sat Nov 20 09: 38: 09 2010 (4CE788F1)
83283000 8332e000   CI       CI.dll       Sat Nov 20 13: 05: 17 2010 (4CE7B97D)
89995000 899ba000   CLASSPNP CLASSPNP.SYS Tue Jul 14 01: 11: 20 2009 (4A5BBF18)
83241000 83283000   CLFS     CLFS.SYS     Tue Jul 14 01: 11: 10 2009 (4A5BBF0E)
89794000 897f1000   cng      cng.sys      Sat Jun 02 04: 46: 38 2012 (4FC97E8E)
92f24000 92f31000   CompositeBus CompositeBus.sys Sat Nov 20 10: 50: 21 2010 (4CE799DD)
90b3d000 90b4a000   crashdmp crashdmp.sys Tue Jul 14 01: 45: 50 2009 (4A5BC72E)
833df000 833f7000   dfsc     dfsc.sys     Sat Nov 20 09: 42: 32 2010 (4CE789F8)
83e00000 83e0c000   discache discache.sys Tue Jul 14 01: 24: 04 2009 (4A5BC214)
89984000 89995000   disk     disk.sys     Tue Jul 14 01: 11: 28 2009 (4A5BBF20)
90a91000 90aaa000   drmk     drmk.sys     Tue Jul 14 02: 36: 05 2009 (4A5BD2F5)
90b4a000 90b54000   dump_diskdump dump_diskdump.sys Fri Apr 22 19: 35: 13 2011 (4DB1BC51)
90b79000 90b8a000   dump_dumpfve dump_dumpfve.sys Tue Jul 14 01: 12: 47 2009 (4A5BBF6F)
90b54000 90b79000   dump_nvstor dump_nvstor.sys Fri Mar 19 21: 51: 52 2010 (4BA3E3E8)
90b8a000 90b94000   Dxapi    Dxapi.sys    Tue Jul 14 01: 25: 25 2009 (4A5BC265)
92e34000 92eeb000   dxgkrnl  dxgkrnl.sys  Sat Nov 20 10: 08: 14 2010 (4CE78FFE)
92eeb000 92f24000   dxgmms1  dxgmms1.sys  Thu Feb 03 04: 45: 05 2011 (4D4A24C1)
83f42000 83f53000   fileinfo fileinfo.sys Tue Jul 14 01: 21: 51 2009 (4A5BC18F)
83f0e000 83f42000   fltmgr   fltmgr.sys   Tue Jul 14 01: 11: 13 2009 (4A5BBF11)
89600000 89609000   Fs_Rec   Fs_Rec.sys   unavailable (00000000)
89952000 89984000   fvevol   fvevol.sys   Thu Jan 24 03: 41: 37 2013 (51009F61)
89b50000 89b81000   fwpkclnt fwpkclnt.sys Thu Jan 03 03: 46: 19 2013 (50E4F0FB)
83020000 83057000   hal      halmacpi.dll Sat Nov 20 09: 37: 38 2010 (4CE788D2)
912cb000 912ea000   HDAudBus HDAudBus.sys Sat Nov 20 10: 59: 28 2010 (4CE79C00)
90a12000 90a62000   HdAudio  HdAudio.sys  Sat Nov 20 11: 00: 19 2010 (4CE79C33)
90af8000 90b0b000   HIDCLASS HIDCLASS.SYS Sat Nov 20 10: 59: 37 2010 (4CE79C09)
90b0b000 90b11480   HIDPARSE HIDPARSE.SYS Tue Jul 14 01: 50: 59 2009 (4A5BC863)
90aed000 90af8000   hidusb   hidusb.sys   Sat Nov 20 10: 59: 38 2010 (4CE79C0A)
9bc3e000 9bcc3000   HTTP     HTTP.sys     Sat Nov 20 09: 40: 17 2010 (4CE78971)
89bf5000 89bfd000   hwpolicy hwpolicy.sys Sat Nov 20 09: 37: 35 2010 (4CE788CF)
92fce000 92fdb000   kbdclass kbdclass.sys Tue Jul 14 01: 11: 15 2009 (4A5BBF13)
90b27000 90b33000   kbdhid   kbdhid.sys   Sat Nov 20 10: 50: 10 2010 (4CE799D2)
80bc0000 80bc8000   kdcom    kdcom.dll    Tue Jul 14 03: 08: 58 2009 (4A5BDAAA)
89016000 89538000   kl1      kl1.sys      Fri Oct 18 11: 18: 39 2013 (5260FCEF)
8fec2000 8fee6000   klflt    klflt.sys    Tue Jan 21 08: 35: 44 2014 (52DE2350)
8fe2d000 8fec2000   klif     klif.sys     Fri Jan 24 14: 44: 52 2014 (52E26E54)
8fe1f000 8fe28000   klim6    klim6.sys    Thu Jul 11 09: 54: 01 2013 (51DE6499)
90b33000 90b3d000   klkbdflt klkbdflt.sys Fri Dec 27 14: 36: 03 2013 (52BD8243)
90b1d000 90b27000   klmouflt klmouflt.sys Thu Aug 08 15: 09: 35 2013 (5203988F)
83ff6000 83ffd000   klpd     klpd.sys     Fri Apr 12 13: 34: 40 2013 (5167F150)
8ff82000 8ff8af80   kltdi    kltdi.sys    Tue May 14 15: 34: 41 2013 (51923D71)
833bd000 833de600   kneps    kneps.sys    Thu Oct 31 14: 45: 20 2013 (52725EF0)
9133f000 91373000   ks       ks.sys       Sat Nov 20 10: 50: 17 2010 (4CE799D9)
89781000 89794000   ksecdd   ksecdd.sys   Sat Jun 02 04: 25: 35 2012 (4FC9799F)
8991d000 89942000   ksecpkg  ksecpkg.sys  Sat Jun 02 04: 47: 40 2012 (4FC97ECC)
90bba000 90bca000   lltdio   lltdio.sys   Tue Jul 14 01: 53: 18 2009 (4A5BC8EE)
90b9f000 90bba000   luafv    luafv.sys    Tue Jul 14 01: 15: 44 2009 (4A5BC020)
8321d000 83228000   mcupdate_AuthenticAMD mcupdate_AuthenticAMD.dll Tue Jul 14 01: 13: 13 2009 (4A5BBF89)
90b94000 90b9f000   monitor  monitor.sys  Tue Jul 14 01: 25: 58 2009 (4A5BC286)
92fdb000 92fe8000   mouclass mouclass.sys Tue Jul 14 01: 11: 15 2009 (4A5BBF13)
90b12000 90b1d000   mouhid   mouhid.sys   Tue Jul 14 01: 45: 08 2009 (4A5BC704)
895b9000 895cf000   mountmgr mountmgr.sys Sat Nov 20 09: 38: 09 2010 (4CE788F1)
9bcdc000 9bcee000   mpsdrv   mpsdrv.sys   Tue Jul 14 01: 52: 52 2009 (4A5BC8D4)
9bcee000 9bd11000   mrxsmb   mrxsmb.sys   Wed Apr 27 04: 17: 20 2011 (4DB77CB0)
9bd11000 9bd4c000   mrxsmb10 mrxsmb10.sys Sat Jul 09 04: 29: 57 2011 (4E17BD25)
9bd4c000 9bd67000   mrxsmb20 mrxsmb20.sys Wed Apr 27 04: 17: 26 2011 (4DB77CB6)
8ff46000 8ff51000   Msfs     Msfs.SYS     Tue Jul 14 01: 11: 26 2009 (4A5BBF1E)
83e64000 83e6c000   msisadrv msisadrv.sys Tue Jul 14 01: 11: 09 2009 (4A5BBF0D)
89756000 89781000   msrpc    msrpc.sys    unavailable (00000000)
89009000 89013000   mssmbios mssmbios.sys Tue Jul 14 01: 19: 25 2009 (4A5BC0FD)
89942000 89952000   mup      mup.sys      Tue Jul 14 01: 14: 14 2009 (4A5BBFC6)
89828000 898df000   ndis     ndis.sys     Sat Nov 20 09: 39: 19 2010 (4CE78937)
92f5b000 92f66000   ndistapi ndistapi.sys Tue Jul 14 01: 54: 24 2009 (4A5BC930)
92f66000 92f88000   ndiswan  ndiswan.sys  Sat Nov 20 11: 07: 48 2010 (4CE79DF4)
92400000 92411000   NDProxy  NDProxy.SYS  Sat Nov 20 11: 07: 39 2010 (4CE79DEB)
8ffec000 8fffa000   netbios  netbios.sys  Tue Jul 14 01: 53: 54 2009 (4A5BC912)
83f72000 83fa4000   netbt    netbt.sys    Sat Nov 20 09: 39: 22 2010 (4CE7893A)
898df000 8991d000   NETIO    NETIO.SYS    Wed Aug 22 16: 51: 22 2012 (5034F1EA)
8ff51000 8ff5f000   Npfs     Npfs.SYS     Tue Jul 14 01: 11: 31 2009 (4A5BBF23)
899f6000 89a00000   nsiproxy nsiproxy.sys Tue Jul 14 01: 12: 08 2009 (4A5BBF48)
82c0d000 83020000   nt       ntkrpamp.exe Tue Mar 19 03: 53: 37 2013 (5147D331)
89627000 89756000   Ntfs     Ntfs.sys     Fri Apr 12 13: 31: 55 2013 (5167F0AB)
8fee6000 8feed000   Null     Null.SYS     unavailable (00000000)
90aaa000 90ad4000   nvhda32v nvhda32v.sys Sun Jun 16 14: 37: 43 2013 (51BDB197)
92411000 92e34000   nvlddmkm nvlddmkm.sys Wed Oct 23 08: 21: 54 2013 (52676B02)
912ea000 9133ec80   nvm62x32 nvm62x32.sys Fri Oct 17 23: 00: 39 2008 (48F8FCF7)
83ea1000 83ec6000   nvstor   nvstor.sys   Fri Mar 19 21: 51: 52 2010 (4BA3E3E8)
8fe00000 8fe1f000   pacer    pacer.sys    Tue Jul 14 01: 53: 58 2009 (4A5BC916)
89538000 89549000   partmgr  partmgr.sys  Sat Mar 17 06: 03: 08 2012 (4F641B0C)
83e6c000 83e96000   pci      pci.sys      Sat Nov 20 09: 37: 57 2010 (4CE788E5)
895a4000 895ab000   pciide   pciide.sys   Tue Jul 14 01: 11: 19 2009 (4A5BBF17)
895ab000 895b9000   PCIIDEX  PCIIDEX.SYS  Tue Jul 14 01: 11: 15 2009 (4A5BBF13)
897f1000 897ff000   pcw      pcw.sys      Tue Jul 14 01: 11: 10 2009 (4A5BBF0E)
9bd67000 9bdfe000   peauth   peauth.sys   Tue Jul 14 02: 35: 44 2009 (4A5BD2E0)
90a62000 90a91000   portcls  portcls.sys  Tue Jul 14 01: 51: 00 2009 (4A5BC864)
83228000 83239000   PSHED    PSHED.dll    Tue Jul 14 03: 09: 36 2009 (4A5BDAD0)
92f43000 92f5b000   rasl2tp  rasl2tp.sys  Tue Jul 14 01: 54: 33 2009 (4A5BC939)
92f88000 92fa0000   raspppoe raspppoe.sys Tue Jul 14 01: 54: 53 2009 (4A5BC94D)
92fa0000 92fb7000   raspptp  raspptp.sys  Tue Jul 14 01: 54: 47 2009 (4A5BC947)
92fb7000 92fce000   rassstp  rassstp.sys  Tue Jul 14 01: 54: 57 2009 (4A5BC951)
83fb5000 83ff6000   rdbss    rdbss.sys    Sat Nov 20 09: 42: 44 2010 (4CE78A04)
8ff2e000 8ff36000   RDPCDD   RDPCDD.sys   Sat Nov 20 11: 22: 19 2010 (4CE7A15B)
8ff36000 8ff3e000   rdpencdd rdpencdd.sys Tue Jul 14 02: 01: 39 2009 (4A5BCAE3)
8ff3e000 8ff46000   rdprefmp rdprefmp.sys Tue Jul 14 02: 01: 41 2009 (4A5BCAE5)
89bc8000 89bf5000   rdyboost rdyboost.sys Sat Nov 20 10: 00: 07 2010 (4CE78E17)
90bca000 90bdd000   rspndr   rspndr.sys   Tue Jul 14 01: 53: 20 2009 (4A5BC8F0)
9bc00000 9bc0a000   secdrv   secdrv.SYS   Wed Sep 13 15: 18: 32 2006 (45080528)
9125d000 91267000   serenum  serenum.sys  Tue Jul 14 01: 45: 27 2009 (4A5BC717)
89609000 89623000   serial   serial.sys   Tue Jul 14 01: 45: 33 2009 (4A5BC71D)
89bc0000 89bc8000   spldr    spldr.sys    Mon May 11 18: 13: 47 2009 (4A084EBB)
9ca52000 9caa4000   srv      srv.sys      Fri Apr 29 04: 46: 30 2011 (4DBA2686)
9ca02000 9ca52000   srv2     srv2.sys     Fri Apr 29 04: 46: 13 2011 (4DBA2675)
9bc0a000 9bc2b000   srvnet   srvnet.sys   Fri Apr 29 04: 46: 08 2011 (4DBA2670)
83ec6000 83f0e000   storport storport.sys Fri Mar 11 04: 56: 00 2011 (4D799D50)
92fe8000 92fe9380   swenum   swenum.sys   Tue Jul 14 01: 45: 08 2009 (4A5BC704)
89a04000 89b50000   tcpip    tcpip.sys    Thu Jan 03 03: 48: 13 2013 (50E4F16D)
9bc2b000 9bc38000   tcpipreg tcpipreg.sys Sat Nov 20 11: 07: 13 2010 (4CE79DD1)
8ff76000 8ff82000   TDI      TDI.SYS      Sat Nov 20 09: 39: 18 2010 (4CE78936)
8ff5f000 8ff76000   tdx      tdx.sys      Sat Nov 20 09: 39: 17 2010 (4CE78935)
83fa4000 83fb5000   termdd   termdd.sys   Sat Nov 20 11: 21: 10 2010 (4CE7A116)
829d0000 829d9000   TSDDD    TSDDD.dll    unavailable (00000000)
91229000 9124a000   tunnel   tunnel.sys   Sat Nov 20 11: 06: 40 2010 (4CE79DB0)
92fea000 92ff8000   umbus    umbus.sys    Sat Nov 20 11: 00: 23 2010 (4CE79C37)
90ad4000 90aeb000   usbccgp  usbccgp.sys  Fri Mar 25 03: 58: 06 2011 (4D8C04BE)
90aeb000 90aec700   USBD     USBD.SYS     Fri Mar 25 03: 57: 53 2011 (4D8C04B1)
912bc000 912cb000   usbehci  usbehci.sys  Fri Mar 25 03: 57: 58 2011 (4D8C04B6)
91373000 913b7000   usbhub   usbhub.sys   Fri Mar 25 03: 58: 34 2011 (4D8C04DA)
91267000 91271000   usbohci  usbohci.sys  Fri Mar 25 03: 57: 58 2011 (4D8C04B6)
91271000 912bc000   USBPORT  USBPORT.SYS  Fri Mar 25 03: 58: 05 2011 (4D8C04BD)
83e96000 83ea1000   vdrvroot vdrvroot.sys Tue Jul 14 01: 46: 19 2009 (4A5BC74B)
8fef4000 8ff00000   vga      vga.sys      Tue Jul 14 01: 25: 50 2009 (4A5BC27E)
8ff00000 8ff21000   VIDEOPRT VIDEOPRT.SYS Tue Jul 14 01: 25: 49 2009 (4A5BC27D)
89549000 89559000   volmgr   volmgr.sys   Sat Nov 20 09: 38: 06 2010 (4CE788EE)
89559000 895a4000   volmgrx  volmgrx.sys  unavailable (00000000)
89b81000 89bc0000   volsnap  volsnap.sys  Sat Nov 20 09: 38: 13 2010 (4CE788F5)
89811000 89824000   wanarp   wanarp.sys   Sat Nov 20 11: 07: 45 2010 (4CE79DF1)
8ff21000 8ff2e000   watchdog watchdog.sys Tue Jul 14 01: 24: 10 2009 (4A5BC21A)
8332e000 833af000   Wdf01000 Wdf01000.sys Thu Jul 26 04: 32: 33 2012 (5010AC41)
833af000 833bd000   WDFLDR   WDFLDR.SYS   Thu Jul 26 04: 36: 38 2012 (5010AD36)
8ffe5000 8ffec000   wfplwf   wfplwf.sys   Tue Jul 14 01: 53: 51 2009 (4A5BC90F)
82760000 829b1000   win32k   win32k.sys   Fri Mar 01 04: 09: 37 2013 (51301BF1)
83e5b000 83e64000   WMILIB   WMILIB.SYS   Tue Jul 14 01: 11: 22 2009 (4A5BBF1A)

Unloaded modules:  
9cb1e000 9cb88000   spsys.sys
    Timestamp:  unavailable (00000000)
    Checksum:   00000000
    ImageSize:   0006A000
9cab4000 9cb1e000   spsys.sys
    Timestamp:  unavailable (00000000)
    Checksum:   00000000
    ImageSize:   0006A000
9caad000 9cab4000   drmkaud.sys
    Timestamp:  unavailable (00000000)
    Checksum:   00000000
    ImageSize:   00007000
9caab000 9caad000   MSTEE.sys
    Timestamp:  unavailable (00000000)
    Checksum:   00000000
    ImageSize:   00002000
9caa8000 9caab000   MSKSSRV.sys
    Timestamp:  unavailable (00000000)
    Checksum:   00000000
    ImageSize:   00003000
9caa6000 9caa8000   MSPQM.sys
    Timestamp:  unavailable (00000000)
    Checksum:   00000000
    ImageSize:   00002000
9caa4000 9caa6000   MSPCLOCK.sys
    Timestamp:  unavailable (00000000)
    Checksum:   00000000
    ImageSize:   00002000
9bd67000 9bd7f000   parport.sys
    Timestamp:  unavailable (00000000)
    Checksum:   00000000
    ImageSize:   00018000
899ba000 899c7000   crashdmp.sys
    Timestamp:  unavailable (00000000)
    Checksum:   00000000
    ImageSize:   0000D000
899c7000 899d1000   dump_storpor
    Timestamp:  unavailable (00000000)
    Checksum:   00000000
    ImageSize:   0000A000
899d1000 899f6000   dump_nvstor.
    Timestamp:  unavailable (00000000)
    Checksum:   00000000
    ImageSize:   00025000
89800000 89811000   dump_dumpfve
    Timestamp:  unavailable (00000000)
    Checksum:   00000000
    ImageSize:   00011000

[Obrazek: 2089620800_1406976151.png]

W zamian za pomoc oczekuję poprawnej pisowni. Stop niechlujstwu.
Jak mądrze zadawać pytania? - przejrzyj poradnik na forum.
Nie udzielam porad via PW.

04.03.2014 21:17

Róża Podziękowania od: zygus26
Znajdź wszystkie posty użytkownika
zygus26
Wdrażany
Liczba postów: 43
Post: #3

RE: Windows 7 wywala BlueScreena po uruchomieniu filmu w trybie pełnoekranowym.


Zrobiłem tak, odinstalowałem całkowicie sterowniki NVIDIA (334.89) i po uruchomieniu filmu w trybie pełnoekranowym wszystko było OK.
Zainstalowałem sterowniki starsze (275.33).
I teraz jest wszystko dobrze, najwidoczniej NVIDIA nie wspiera starszych kart.

Dziękuję Ci serdecznie za pomoc.
Pozdrawiam Artur.

Problem rozwiązany, temat do zamknięcia.

04.03.2014 23:06

Znajdź wszystkie posty użytkownika
Wątek zamknięty

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Windows 7 + SSD nie działa, nie instaluje się w trybie AHCI violinka 2 1.239 22.04.2016 13:39
Ostatni post: violinka
Blue screen przy uruchomieniu Windows 7 Robert32PL 7 1.358 04.09.2015 10:23
Ostatni post: thermalfake
utworzenie nowego konta w trybie awaryjnym Kasia019 2 8.141 15.12.2013 00:03
Ostatni post: bodziulla
Windows 7 uruchamia sie tylko w trybie awaryjnym outlaw1987 1 1.399 14.10.2012 20:47
Ostatni post: bodziulla
Jak utworzyć dodatkowego użytkownika, widocznego tylko w trybie awaryjnym? CamerDisco 1 1.400 22.07.2012 15:43
Ostatni post: Portator
Nie można uruchomić systemu, także w trybie awaryjnym hoot 1 1.038 13.05.2012 17:40
Ostatni post: thermalfake
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości


Temat został oceniony na 5 w skali 1-5 gwiazdek.
Zebrano 1 głosów.

Google
Facebook