Windows 7 Forum: konfiguracja, optymalizacja, porady, gadżety • - Regulamin forum
Regulamin Windows 7 Forum:

§1 Ogólne


1. Regulamin przedstawia zasady udziału w forum. Użytkownik akceptuje go z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego lub po wprowadzonych zmianach, wg ustaleń §4 pkt. 3.

2. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także do przestrzegania powszechnie uznanych norm moralnych i prawa obowiązującego na terenie RP

3. Administracja nie udziela gwarancji, że wszystkie aplikacje i mechanizmy forum (takie jak formularze, odnośniki itd.) będą działały w sposób prawidłowy. Administracja nie udziela gwarancji na treści, usługi, produkty znajdujące się na forum

4. Skrypt MyBB stosuje Cookies tylko dla wygody użytkownika. Pliki Cookies nie pobierają żadnych danych z komputera użytkownika z wyjątkiem tych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania forum

5. Wszystkie dane użytkownika takie jak adresy IP, adresy e-mail itd. są przechowywane w bazie danych. Administratorzy ani inne osoby związane z obsługą forum nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu uzyskania dostępu do tych danych przez osoby trzecie w sposób niepowołany

6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub niebezpośrednie, przypadkowe lub celowe zniszczenia i straty(również te, których skutkiem była utrata dochodów lub zysków) spowodowane korzystaniem z treści zawartych na forum lub braku możliwości skorzystania z nich

7. Administratorem Danych Osobowych oraz operatorem serwisu jest właściciel Serwisu windows7forum.pl firma Deveo Bartosz Pałka z siedzibą w Rzeszowie, nazywana dalej Administratorem.


§2 Treści na forum


1. Użytkownik nie może publikować wiele razy tej samej treści , przekazów reklamowych (z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik otrzymał aprobatę Administracji), treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe, treści naruszających zasady powszechnie uznawane przez społeczność internetową, treści sprzecznych z prawem lub nakłaniających do złamania go, treści obraźliwych, pornograficznych, zawierających groźby, nawołujące do ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami, nienawiści. Obowiązuje zakaz publikowania odnośników i sum kontrolnych do nielegalnych plików, szkodliwych plików oraz haseł komputerowych, kodów itd., również w sposób niebezpośredni (linki do stron zawierających w/w)

2. Wypowiedzi użytkowników wyrażające ich osobiste i specyficzne poglądy nie mogą stanowić podstawy do konfliktów personalnych między użytkownikami forum, naruszania zasad czy nadszarpnięcia autorytetów osób pełniących funkcje

3. Administracja nie odpowiada za treści oraz odnośniki dodane przez użytkowników

4. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany bądź usuwania nieodpowiednich w świetle regulaminu i netykiety treści dodanych przez użytkownika, również bez podania przyczyny

5. Posty niezwiązane z danym tematem i nie wnoszące nic do dyskusji będą usuwane bez uprzedzenia co jest podstawą do nałożenia na autora określonego ostrzeżenia

6. Shoutbox forum nie zostaje wyłączony z pod zasad regulaminu i netykiety. Nie spamuj w nim i nie nadużywaj jego funkcjonalności. Shoutbox zwalnia z pisania poprawną polszczyzną jednak nie zwalnia z ustanowień §2 pkt. 1

7. Wypowiedzi piszemy w języku polskim wg zasad pisowni komputerowej (spacje po znakach przestankowych). Użytkownik ma obowiązek zadbania o czytelność treści, poprawność gramatyczną i ortograficzną (polska pisownia, polskie znaki diakrytyczne) swoich postów, tematów czy innych treści, które publikuje

8. Obowiązuje zakaz publikowania adresów i odnośników do stron ścisłej konkurencji oraz do witryn nie nawiązujących treścią czy zawartością do danej dyskusji, problematyki, wątku etc. Zakazuje się używania aliasów, skróconych linków oraz przekierowań w celu zamieszczenia wcześniej wymienionych naruszających regulamin odnośników


§3 Konta użytkowników


1. Sygnatura i awatar to symbole graficzne wyświetlane w otoczeniu treści wypowiedzi, specyficzne dla danego użytkownika. Administracja zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji lub usunięcia w przypadku naruszenia regulaminu

2. Maksymalny rozmiar awatara nie może przekroczyć 15 kilobajtów a wymiary 70x70 pikseli

3. Sygnaturka może zawierać dwie grafiki o łącznym rozmiarze do 80 kilobajtów, mieć długość do 500 znaków (BBcode wliczane w znaki), szerokość maksymalnie 600 pikseli i wysokość maksymalnie 5 linii lub 90 pikseli (łącznie, czyli grafika plus tekst)

4. Awatary i sygnaturki nie mogą zawierać treści wyszczególnionych w §2 pkt. 1.

5. Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania kont użytkowników. W przypadku blokady konta administracja zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych użytkownika, tj. adres(y) IP, adres(y) e-mail. W przypadku popełnienia przestępstwa w/w dane mogą zostać udostępnione organom ścigania

6. Adres e-mail może zostać wykorzystany do potwierdzenia rejestracji konta oraz hasła, w celu informowania o aktualnościach i zmianach na forum oraz w celach reklamowych, jeśli użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

7. W przypadku dwukrotnego naruszenia regulaminu lub netykiety, użytkownik otrzymuje 20% ostrzeżenia z terminem do odwołania, w sytuacjach nadzwyczajnych Administrator oraz inni członkowie zespołu Windows 7 Forum uprawnieni są do nadania ostrzeżenia czasowego, określonego wg. wagi przewinienia lub nawet czasowego zbanowania konta użytkownika

8. Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www§4 Postanowienie końcowe


1. Jeżeli nie akceptujesz regulaminu, opuść forum i nie korzystaj z niego w żaden sposób. Zakładając konto (rejestrując się) na forum Użytkownik oświadcza, że Regulamin przeczytał i w pełni akceptuje. Użytkownicy odpowiedzialni są za przestrzeganie tych zasad, nawet gdy z własnej woli zaniechali zapoznania się z treścią i ustaleniami Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu nie może oglądać zawartości tego forum i powinien natychmiast je opuścić.

2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O zmianach użytkownicy będą informowani w dziale "Sprawy supportu". Brak sprzeciwu wyrażonego w wiadomości e-mail w terminie 7 dni od upublicznienia nowego regulaminu automatycznie oznacza akceptację nowego regulaminu. W przypadku sprzeciwu wyrażonego w wiadomości e-mail użytkownik może się domagać usunięcia konta

3. Rejestrując się na forum, użytkownik akceptuje prawo do zachowania swoich wątków/wypowiedzi przez Windows 7 Forum w celach archiwalnych i statystycznych - w przypadku usunięcia konta na życzenie, bądź wyniknięcia innej sytuacji

4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Netykiety oraz wewnętrznych wskazówek obowiązujących w danym dziale

5. Poprzez rejestrację konta Użytkownik oświadcza, że w pełni akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkowników z forum w sposób sprzeczny z zaleceniami Regulaminu.Google
Facebook